Interim Review 1.1.-30.9.2023

Fortaco continued its consistent strategic path during the period under review. We completed the acquisition of MauserCABS as planned and acquired the remaining part of the shares and reached 100 per cent ownership of Buisard Cabins. We announced the inauguration of the Tata AutoComp manufacturing facility for state-of-the-art vehicle cabins in Pune, India. The ongoing project with the aim of increasing production capacity of steel fabricated components is progressing as planned in Gliwice, Poland.

Uncertainties in the global operating environment are reflected in our businesses during the period as the market started to soften. Depending on the market and customer segment, retailers and OEMs continue to adapt their warehouses as the distribution situation in the supply chain normalizes after the Covid pandemic.

We see growth in customers’ needs in the US market, and as earlier communicated, we plan to expand our business in this market area in the near future.

Fortaco continues to attract new business resulting in increased market share, new customers, and the introduction of new products. We have a solid, established market position, quality performance, and excellent delivery performance, which makes us an interesting strategic partner to our current and new customers.


ZAPYTANIA OFERTOWE  z dnia 13.09.2023 r.

Zakoñczenie zapytañ ofertowych – informacja

W związku z planowaną realizacją projektu finansowanego w ramach: KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI,

This is a tender inquiry for our Business Site in Poland.

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,

Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych,

Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji,

Inwestycja: A 2.1.1.

Data publikacji zapytania ofertowego: 13.09.2023 r.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 16.10.2023 r.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji (składanie pytań do zamówienia) oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą maila: fortacojl@bldg.pl

1. Obrabiarka CNC

2. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze

2. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze. ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE, TERMIN SKŁADANIA OFERT 18.10.2023

Pytania i odpowiedzi (Q&A)

  1. Odpowiedź nr 1 na pytanie z dnia 02.10.2023 – dot. zapytania ofertowego 2/2023

Welcome to Fortaco

The acquisition of MauserCABS has been completed.

We welcome MauserCABS to the Fortaco family and are eager to start working together.

MauserCABS is a high-precision manufacturer of safety cabins operating in international markets.

With this acquisition, Fortaco is broadening its cabin technology offerings in Europe, India, and the US.


ZAPYTANIA OFERTOWE  z dnia 01.09.2023 r.

Zakończenie zapytań ofertowych - informacja

This is a tender inquiry for our new Business Site in Poland.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. “Fortaco smart factory  - utworzenie nowego zakładu w Knurowie” finansowanego w ramach:

KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI,

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,

Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych,

Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji,

Inwestycja: A 2.1.1.

Data publikacji zapytań ofertowych: 01.09.2023 r

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 02.10.2023 r.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji (składanie pytań do zamówienia) oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą maila: fortacokn@bldg.pl

1.  Wycinarka-ukosowarka płomieniowa z systemem cięcia sterowanym czujnikiem, który optymalizuje mechanikę i system sterowania do ukosowania blach płaskich. - UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

1.  Wycinarka-ukosowarka płomieniowa z systemem cięcia sterowanym czujnikiem, który optymalizuje mechanikę i system sterowania do ukosowania blach płaskich. -  ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE, TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

2.      Wycinarka laserowa z systemem ukosowania krawędzi blach ( 2 sztuki)

3.      Wycinarka plazmowa z systemem ukosowania krawedzi blach ( 3 sztuki) -  UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

3.  Wycinarka plazmowa z systemem ukosowania krawedzi blach ( 3 sztuki) -  ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE , TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

4.      Wycinarka płomieniowa - UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

4.      Wycinarka płomieniowa -   ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE , TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023 

5.      Prasa krawędziowa gnąca ( Siła gnąca 6400 kN , Długość gięcia 4500 mm)

6.      Prasa krawędziowa  gnąca ( Siła gnąca 4000 kN, Długość gięcia 4050 mm)

7.      Prasa krawędziowa gnąca ( Siła gnąca 2200 kN, Długość gięcia 4270 mm)

8.      Pionowe centrum obróbcze ( Robocze przejazdy: X = 2600 mm Y = 700 mm pionowo / poziomo Z = 790 mm pionowo / 850 mm poziomo)

9.      Pionowe centrum obróbcze ( Robocze przejazdy: X = 1760 mm Y = 700 mm pionowo / poziomo Z = 790 mm pionowo / 850 mm poziomo)

10.   Prostowarka  automatyczna do detali ciętych laserowo lub plazmowo - UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE 

10. Prostowarka  automatyczna do detali ciętych laserowo lub plazmowo - ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE, TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

11.   Prostowarka precyzyjnej automatyczna do detali ciętych laserowo płomieniowo lub plazmowo - UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

11. Prostowarka precyzyjnej automatyczna do detali ciętych laserowo płomieniowo lub plazmowo - ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE , TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

12.   Prasa bramowa do prostowania blach

13.   Maszyna do odżużlania i gratowania

14.   Szlifierka i gratownica

15.   Gratowarka z piramidami ściernymi z turbiną odsysająca pył obróbczy.

16.   Oczyszczarka strumieniowa z przenośnikiem rolkowym - UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

16.   Oczyszczarka strumieniowa z przenośnikiem rolkowym -   ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE , TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

17.   Przenośne ramię pomiarowe

18. Zapytanie_ofertowe nr 18_2023_zakup i wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem

19. Zapytanie_ofertowe nr 19_2023_Prasa_krawędziowa_gnąca (ponowienie 5)

Ostateczny termin składania ofert to: 24.11.2023 r.

Data publikacji zapytania ofertowego : 06.09.2023 r

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 06.10.2023 r.

1. Odpowiedź nr 1 na pytanie z dnia 24.09.2023 - dot. zapytania ofertowego 10/2023 i 11/2023

2. Odpowiedź nr 2 na pytanie z dnia 27.09.2023 – dot. zapytania ofertowego 18/2023 

3.  Odpowiedź nr 3 na pytanie z dnia 28.09.2023 – dot. zapytania ofertowego 16/2023 

4.  Odpowiedź nr 4 na pytanie z dnia 28.09.2023 – dot. zapytania ofertowego 1/2023, 3/2023, 4/2023,

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji (składanie pytań do zamówienia) oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą maila: fortacokn@bldg.pl