ZAPYTANIA OFERTOWE  z dnia 01.09.2023 r.

Zakończenie zapytań ofertowych – informacja

This is a tender inquiry for our new Business Site in Poland.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. “Fortaco smart factory  – utworzenie nowego zakładu w Knurowie” finansowanego w ramach:

KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI,

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,

Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych,

Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji,

Inwestycja: A 2.1.1.

Data publikacji zapytań ofertowych: 01.09.2023 r

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 02.10.2023 r.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji (składanie pytań do zamówienia) oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą maila: fortacokn@bldg.pl

1.  Wycinarka-ukosowarka płomieniowa z systemem cięcia sterowanym czujnikiem, który optymalizuje mechanikę i system sterowania do ukosowania blach płaskich. – UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

1.  Wycinarka-ukosowarka płomieniowa z systemem cięcia sterowanym czujnikiem, który optymalizuje mechanikę i system sterowania do ukosowania blach płaskich. –  ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE, TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

2.      Wycinarka laserowa z systemem ukosowania krawędzi blach ( 2 sztuki)

3.      Wycinarka plazmowa z systemem ukosowania krawedzi blach ( 3 sztuki) –  UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

3.  Wycinarka plazmowa z systemem ukosowania krawedzi blach ( 3 sztuki) –  ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE , TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

4.      Wycinarka płomieniowa – UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

4.      Wycinarka płomieniowa –   ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE , TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023 

5.      Prasa krawędziowa gnąca ( Siła gnąca 6400 kN , Długość gięcia 4500 mm)

6.      Prasa krawędziowa  gnąca ( Siła gnąca 4000 kN, Długość gięcia 4050 mm)

7.      Prasa krawędziowa gnąca ( Siła gnąca 2200 kN, Długość gięcia 4270 mm)

8.      Pionowe centrum obróbcze ( Robocze przejazdy: X = 2600 mm Y = 700 mm pionowo / poziomo Z = 790 mm pionowo / 850 mm poziomo)

9.      Pionowe centrum obróbcze ( Robocze przejazdy: X = 1760 mm Y = 700 mm pionowo / poziomo Z = 790 mm pionowo / 850 mm poziomo)

10.   Prostowarka  automatyczna do detali ciętych laserowo lub plazmowo – UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE 

10. Prostowarka  automatyczna do detali ciętych laserowo lub plazmowo – ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE, TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

11.   Prostowarka precyzyjnej automatyczna do detali ciętych laserowo płomieniowo lub plazmowo – UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

11. Prostowarka precyzyjnej automatyczna do detali ciętych laserowo płomieniowo lub plazmowo – ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE , TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

12.   Prasa bramowa do prostowania blach

13.   Maszyna do odżużlania i gratowania

14.   Szlifierka i gratownica

15.   Gratowarka z piramidami ściernymi z turbiną odsysająca pył obróbczy.

16.   Oczyszczarka strumieniowa z przenośnikiem rolkowym – UWAGA: ZAKTUALIZOWANO POSTĘPOWANIE

16.   Oczyszczarka strumieniowa z przenośnikiem rolkowym –   ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE , TERMIN SKŁADANIA OFERT 06.10.2023

17.   Przenośne ramię pomiarowe

18. Zapytanie_ofertowe nr 18_2023_zakup i wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem

19. Zapytanie_ofertowe nr 19_2023_Prasa_krawędziowa_gnąca (ponowienie 5)

Ostateczny termin składania ofert to: 24.11.2023 r.

Data publikacji zapytania ofertowego : 06.09.2023 r

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 06.10.2023 r.

1. Odpowiedź nr 1 na pytanie z dnia 24.09.2023 – dot. zapytania ofertowego 10/2023 i 11/2023

2. Odpowiedź nr 2 na pytanie z dnia 27.09.2023 – dot. zapytania ofertowego 18/2023 

3.  Odpowiedź nr 3 na pytanie z dnia 28.09.2023 – dot. zapytania ofertowego 16/2023 

4.  Odpowiedź nr 4 na pytanie z dnia 28.09.2023 – dot. zapytania ofertowego 1/2023, 3/2023, 4/2023,

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji (składanie pytań do zamówienia) oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą maila: fortacokn@bldg.pl