Kierownik lakierni – Paint Shop Manager (Polish recruitment)

Do zakładu w Janowie Lubelskim aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: Kierownik lakierni

Zakres obowiązków

Twój zakres obowiązków obejmuje następujące zadania:

 • Zarządzanie wydziałem lakierni i podległym zespołem (około 40 osób)
 • Przestrzeganie standardów w zakresie bezpieczeństwa w pracy
 • Jakościowa i terminowa realizacja zamówień klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Kreowanie pracy zespołowej, angażowanie i wspieranie podwładnych
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych, inicjowanie i wdrażanie usprawnień
 • Praca z narzędziami Lean, m. in. 5S, TPM, SMED, Kaizen
 • Ścisła współpraca z wydziałami produkcyjnymi, logistyką i planowaniem produkcji

Wymagania

Żebyś mógł skutecznie realizować postawione przed Tobą zadania, potrzebujesz:

 • Wykształcenia wyższego technicznego
 • Doświadczenia na stanowisku kierownika lakierni
 • Bardzo dobrej znajomości procesów i technologii lakierowania na mokro
 • Inicjatywy w działaniu i gotowości do podejmowania nowych wyzwań
 • Umiejętności planowania zadań i analitycznego myślenia
 • Predyspozycji do pracy jako lider zespołu, zdolności organizacyjnych
 • Umiejętności delegowania zadań oraz egzekwowania ich wykonania
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

W Fortaco oferujemy korzyści takie jak:

 • Pracę w międzynarodowej firmie, zajmującej się produkcją różnego rodzaju podzespołów stalowych dla kluczowych światowych klientów z branży maszyn budowlanych, wydobywczych, rolnych, logistycznych, energetycznych i innych,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, dofinansowanie do studiów),
 • Atrakcyjne wynagrodzenie połączone z premiami
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Dopłata dla osób dojeżdżających do pracy powyżej 30 km
 • Płatna 45 minutowa przerwa w ciągu 8 godzin pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz kopii posiadanych kwalifikacji pocztą, na adres e-mail, w tytule podając nazwę stanowiska.

Nasz adres: Fortaco JL Sp. z o.o., ul. Lubelska 46, 23-300 Janów Lubelski,
Osoba do kontaktu: Natalia Skuza, tel. 15/872 04 70 wew. 244
E-mail: rekrutacja.janow@fortacogroup.com

Termin składania aplikacji: 31/01/2022.

Dziękujemy za Twoją aplikację!

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

______________________

Prosimy o dołączenie klauzuli

Wyrażam zgodę Fortaco JL Sp. z o.o. z siedzibą w Janowie Lubelskim (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 1. spółki z grupy kapitałowej Pracodawcy – Fortaco Sp. z o.o.
 2. podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: usług kadrowo –płacowych, IT, benefitów, szkoleń, badań medycznych, ubezpieczeń

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 1. do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
 2. do 1 roku od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

 1. jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 2. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji.

Application deadline at 6:00pm on Monday January 31st, 2022