ZAPYTANIA OFERTOWE  z dnia 13.09.2023 r.

Zakoñczenie zapytañ ofertowych – informacja

W związku z planowaną realizacją projektu finansowanego w ramach: KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI,

This is a tender inquiry for our Business Site in Poland.

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,

Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych,

Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji,

Inwestycja: A 2.1.1.

Data publikacji zapytania ofertowego: 13.09.2023 r.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 16.10.2023 r.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji (składanie pytań do zamówienia) oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą maila: fortacojl@bldg.pl

1. Obrabiarka CNC

2. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze

2. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze. ZAKTUALIZOWANE POSTĘPOWANIE, TERMIN SKŁADANIA OFERT 18.10.2023

Pytania i odpowiedzi (Q&A)

  1. Odpowiedź nr 1 na pytanie z dnia 02.10.2023 – dot. zapytania ofertowego 2/2023