ZAPYTANIA OFERTOWE  z dnia 20.05.2024 r.

This is a tender inquiry for our new Business Site in Poland.

W związku z planowaną realizacją projektu pn. “Fortaco smart factory  – utworzenie nowego zakładu w Knurowie” finansowanego w ramach:

KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI,

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,

Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych,

Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji,

Inwestycja: A 2.1.1.

Data publikacji zapytań ofertowych: 29.05.2024 r

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 01.07.2024 r.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji (składanie pytań do zamówienia) oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą maila: fortacokn@bldg.pl

1. Zapytanie_ofertowe nr 25_2024_Zestaw stacji roboczych i punktów dostępowych

2. Zapytanie_ofertowe nr 28_2024_Przenośne ramię pomiarowe